Mijn naam is  J.W.M.M. (Jan) de Backer.

Voordat ik het bedrijf BaBeMe bewindvoering en mentorschap ben gestart heb ik met veel plezier  gewerkt in de non-profit sector. Ik ben van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige  en heb ruim 20 jaar in de volwassenpsychiatrie gewerkt; voornamelijk als leidinggevende. Hierna als zorgmanager/locatiemanager in de ouderenzorg. Dit voornamelijk als interim manager of in tijdelijk dienstverband. In deze periode heb ik ook 3 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt en 1,5 jaar en in  de maatschappelijke opvang als manager.

Het werken met en voor mensen heeft mij altijd enorm geboeid. In 2012 heb ik bij mijn toenmalige opdrachtgever een afdeling bewindvoering opgericht.  De vraag naar deze dienstverlening neemt erg toe. Sinds die tijd heb ik mij verdiept in deze soort dienstverlening en ontdekte dat dit voor mij, met de hierboven omschreven ervaringen, een prima invulling is van zelfstandig werken in combinatie met de betrokkenheid voor de (kwetsbare) medemens.

Betrouwbaarheid, degelijkheid en deskundigheid

Geld en goederen van cliënten worden aan ons als bewindvoerder toevertrouwd en de belangenbehartiging van immateriële zaken (zoals welzijn, gezondheid, behandeling) aan ons als mentor. Vanzelfsprekend verwacht u de volle 100 % garantie dat hier uiterst zorgvuldig mee wordt omgegaan.
Omdat wij geloven in kwaliteit en betrouwbaarheid is ons bedrijf aangesloten bij de NBBI (bewindvoerders) en NBPM (mentoren). De doelstelling van de branchevereniging is kwaliteit en zorgvuldigheid binnen de beroepsgroep blijvend te waarborgen. Wij zijn geregistreerd bij CBP om te borgen dat er zorgvuldig met cliëntgegevens wordt omgegaan.
Jaarlijks worden we gecontroleerd door de rechtbank en de accountant.