Wat houdt mentorschap in?

Bij een mentorschap behartigt een persoon de persoonlijke belangen van een meerderjarige die dat zelf niet kan. Het zijn de persoonlijke belangen. Het gaat hierbij niet om geld of eigendommen.
Sommige mensen hebben, vaak tengevolge van een ziekte of aandoening, moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.
Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Wie vraagt het Mentorschap aan?
In de eerste plaats kan de betrokkene zelf de maatregel vragen. Verder kan zijn partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten. Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel aanvragen.
Daarnaast kan de officier van justitie het mentorschap verzoeken. Dat is van belang als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als ‘de familie’ goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou hun dit bijvoorbeeld zo kwalijk kunnen nemen, dat dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou belasten.
Tenslotte kan het mentorschap ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd. Men moet dan wel vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en broers en zusters), of de voogd het verzoek niet indient.

Hoe lang duurt het mentorschap?
Het mentorschap kan duren zolang u leeft. Het mentorschap stopt zodra de periode waarvoor de rechter het mentorschap heeft uitgesproken voorbij is. Ook kan het mentorschap op uw verzoek door de rechter worden opgeheven als u eventueel met behulp van anderen uw persoonlijke belangen zelf weer kunt behartigen.

Wat kost mentorschap?
Aan mentorschap zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.
Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor mentorschap te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BaBeMe. Graag komen we bij u langs voor een informatief gesprek. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en alvast kennismaken met de mentor die mogelijk uw zaken gaat behartigen. Voor het mentorschap is goed persoonlijk contact en een klik tussen u en de mentor belangrijk.

Kijk bij de pagina contact.